GÖNÜLLÜ OL

Gönüllü Ol

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği olarak;

Sağlık ve eğitim başta olmak üzere, genç insanlarda tutum ve davranış değişikliği yaratmayı, biz gençlerin karar alıcılar tarafından özne olarak kabul edilmemizi istiyoruz.

Bu süreçte de öznelliklerimizi temel alıp, bireysel niteliklerimizi güçlendirerek açığa çıkarmayı ve böylelikle katılım odaklı sosyal faydayı hedefliyoruz.

2004 yılından bu yana gençlik alanında faaliyet gösteren Y-PEER Türkiye’nin, 2015 yılında tüzel kişilik kazanmasıyla kurulmuş olan Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği olarak, bu yolda gençlerin katılımı ve yetişkinlerin iş birliği ile daha kalıcı adımlarla, güçlenerek ilerlemeye devam edeceğiz.

İletişim Formu